Knižná novinka: Studia Carpathico-Adriatica, Vol. 1

14. októbra 2020 Redakcia 0

Slovensko-chorvátska komisia humanitných vied pri Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstve vedy a vzdelávania Chorvátskej republiky vydala prvý diel ročenky Studia Carpathico-Adriatica, ktorá obsahuje štúdie zamerané predovšetkým na štátotvorné snahy Slovákov a Chorvátov v 20. storočí. Ročenku je možné stiahnuť v slovensko-chorvátskej alebo anglickej verzii.

(viac…)

Prokop Tomek: Československá redakce Radio Free Europe. Historie a vliv na československé dějiny

Československá redakce Radio FreeNajnovšia monografia českého historika Prokopa Tomeka o vzniku, pôsobení, vývoji a zániku československého oddelenia Rádia Slobodná Európa, alebo Radio Free Europe (RFE), v rokoch 1950 – 1994, je syntetickým vedeckým historickým výkladom pôsobenia tohto mediálneho fenoménu a takpovediac inštrumentu studenej vojny v boji za oslobodenie spod komunistickej diktatúry. Hneď na úvod je nutné konštatovať, že problematika je spracovaná prevažne v kontexte českých dejín; slovenská problematika je spracovaná len čiastočne, o čom ešte bude reč. (viac…)

Kongresman Charles Joseph Kersten a idea slovenskej štátnosti

Charles J. Kersten – portrétVýznamný americký politik Charles Joseph Kersten, autor známeho výroku: „Independent Slovakia should not have been destroyed“, ktorý bol v rokoch 1947 – 1949 a opakovane v rokoch 1951 – 1955 členom Snemovne reprezentantov Kongresu Spojených štátov amerických za Republikánsku stranu, vošiel do dejín protikomunistického hnutia z počiatkov studenej vojny ako iniciátor Výboru pre vyšetrovanie komunistickej agresie a násilného včlenenia Baltských štátov do ZSSR, založeného v júli 1953 a Výboru pre vyšetrovanie komunistickej agresie (Select committee on Communist Aggression), založeného v marci 1954. (viac…)