Studia Carpathico-Adriatica, Vol. 1

Slovensko-chorvátska komisia humanitných vied pri Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstve vedy a vzdelávania Chorvátskej republiky vydala prvý diel ročenky Studia Carpathico-Adriatica, ktorá obsahuje štúdie zamerané predovšetkým na štátotvorné snahy Slovákov a Chorvátov v 20. storočí.

Ročenku je možné stiahnuť v slovensko-chorvátskej alebo anglickej verzii.