Študentský prológ k Nežnej revolúcii

Občianske združeni Slovenské dejiny vydalo pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie svoju prvú knižnú publikáciu, ktorá zachytáva v slovenskej spoločnosti pomerne neznámy študentský pochod uskutočnený 16. novembra 1989 v Bratislave.

Kniha obsahuje súbor 20 svedectiev/spomienok, ktoré vykresľujú dobovú atmosféru medzi slovenskými vysokoškolákmi a v širšej spoločnosti, ako aj aktivity jednotlivých protagonistov. Príspevky sú doplnené množstvom dobových fotografií, čo zvyšuje výpovednú hodnotu tejto publikácie.

Katedra slovenských dejín FiF UK v spolupráci so študenstkým spolkom Preslava a s technickou podporou Slovenskhé historického ústavu v Ríme a o. z. Slovenské dejiny pripravila 7. novembra 2019 na pôde univerzity diskusiu s účastníkmi predmetného pochodu.