Slovenská emigrácia v Taliansku v rokoch 1945 – 1950

Slovenský historický ústav v Ríme vydal v roku 2019 monografiu svojej výskumnej spolupracovníčky Dr. Beáty Katrebovej Blehovej o slovenskej povojnovej emigrácii v Taliansku.

Predmetná monografia je prvým pokusom o ucelenejšie, aj keď zďaleka nie vyčerpávajúce spracovanie problematiky. Autorka sa na necelých dvesto stranách zaoberá najmä pôsobením dvoch ústredných postáv slovenského exilu – Karolom Sidorom a Ferdinandom Ďurčanským, no zároveň si všíma aj iné osobnosti z politického, kultúrneho či náboženského prostredia, ktorých životné okolnosti priviedli do Ríma.

Čitateľ sa môže vďaka tejto knihe dozvedieť nielen o politických aktivitách predmetných aktérov, ale aj o ich každodenných starostiach spojených so životom prenasledovaných utečencov.

Prezentácia knihy, ktorú si možno pozrieť na YouTube účte Slovenského historického ústavu v Ríme, sa uskutočnila 3. októbra 2019 v refektári Milosrdných bratov v Bratislave, pričom na nej odznela aj prednáška prof. Emílie Hrabovec o slovenskom povojnovom exile.